انواع شان قسمت اول
ردیفمشخصاتسایز
1شان سادهسایزهای مختلف
2شان ارتوپدی
3شان آنژیوگرافی رادیال
4شان بزرگ سزارین
5شان پرفوره سزارین
6شان پرفوره سایز های مختلف

شان

انواع شان قسمت اول

شان های جراحی مخصوص پگ های بیمارستانی و درمانگاهی

مشتری بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

 

Related projects