ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1رمپینگ170*60سانتی متر
2شان ساده4120*120سانتی متر
3شان لفاف لمینت1160*160سانتی متر

پگ استریل

پگ کورتاژ

این پگ کورتاژ نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

 

 

Related projects