ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1شان ساده1160*150سانتی متر
1شان ساده1100*80سانتی متر
2شان پرفوره1160*150سانتی متر
3شان لفاف2160*150سانتی متر
4گاز استریل1010*10سانتی متر
5مش بینی2----
6گان جراح3----

پگ استریل

پگ رینوپلاسی

این پگ رینوپلاسی نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاهی تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

Related projects